Đề nghị xác minh, làm rõ thu nhập của Phó chánh thanh tra Sở KH-ĐT Cà Mau

24

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Sở KH-ĐT xác minh làm rõ tài sản, thu nhập của ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chánh thanh tra của Sở này.

Ngày 20.9, theo nguồn tin của PV, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận về việc thanh tra thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Sở KH-ĐT tỉnh này từ năm 2014 – 2016.

Theo kết luận thanh tra, năm 2014 và 2015 Sở KH-ĐT không kiểm kê tài sản, từ năm 2014 – 2016 không kiểm tra tài chính. Về một số khoản thu phí dịch vụ tại Trung tâm trợ giúp phát triển doanh nghiệp theo mức duyệt của Sở, kết luận thanh tra khẳng định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở không được ban hành mức thu phí dịch vụ.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Sở KH-ĐT xác minh làm rõ tài sản, thu nhập của ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chánh thanh tra của Sở này.

Về tuyển dụng cán bộ, trong niên độ thanh tra, Sở KH-ĐT được UBND tỉnh cho chủ trương tuyển dụng 1 trường hợp qua công tác tuyển dụng nhưng Sở không công khai rộng rãi việc tuyển dụng.

Trong công tác quy hoạch, năm 2013, Sở có quy hoạch chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng gửi Sở Nội vụ xác nhận quy hoạch này. Nhưng do không đủ số lượng quy hoạch nên Sở Nội vụ không đồng ý xác nhận và đề nghị bổ sung quy hoạch các chức danh đúng quy định. Tuy nhiên, Sở KH-ĐT lại sử dụng danh sách này để bổ nhiệm mà không sửa đổi bổ sung.

Ngoài ra, việc quy hoạch không được công khai trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người được quy hoạch. Sở KH-ĐT cũng không công khai việc đưa đi đào tạo theo quy hoạch.

Cũng theo kết luận thanh tra, từ năm 2014 – 2016, đơn vị này bổ nhiệm mới 4 trường hợp thì có 2 trường hợp thiếu chuẩn, phải rút quyết định bổ nhiệm 1 trường hợp. Đến tháng 7.2017, Sở bổ nhiệm mới 8 trường hợp, chỉ có 1 trường hợp biểu quyết có số dư.

Làm rõ thu nhập của Phó chánh tra Sở KH-ĐT

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, việc kê khai, công khai, báo cáo kê khai, công khai kết quả xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ Sở lại niêm yết… trong phòng làm việc (trên lầu).

Kiểm tra, bản kê khai còn sai sót rất nhiều thông tin phải kê khai, một số kê khai không đúng mẫu, không đúng thời gian và yêu cầu như nhà ở, đất ở, giá trị tài sản, thông tin về giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng ghi còn thiếu, có nhiều trường hợp không ghi; tổng thu nhập trong năm ghi không rõ ràng; có trường hợp có tài sản nhưng không kê khai; không giải trình hoặc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm chưa rõ ràng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh tra yêu cầu 6 cá nhân kê khai tài sản chưa rõ giải trình nhưng có 1 cá nhân giải trình chưa rõ.

Thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm người đứng đầu Sở KH-ĐT về những thiếu sót tại đơn vị này, chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, các định việc thu phí dịch vụ, tư vấn lập hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Trung tâm trợ giúp phát triển doanh nghiệp…

Đồng thời, cũng đề nghị Giám đốc Sở KH-ĐT kiểm điểm trách nhiệm các nội dung còn hạn chế, thiếu sót mà kết luận nêu và 5 cá nhân kê khai tài sản, thu nhập còn thiếu. Ngoài ra, xác minh làm rõ tài sản, thu nhập của ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chánh thanh tra Sở này.

(Theo Thanh Niên)

Nguồn: Trandaiquang.org

Thảo luận