Đừng vì bất cứ áp lực nào mà lấy các em học sinh ra làm phép thử

45

Đó là mong đợi của đa phần các đại biểu Quốc hội khi đóng góp ý kiến về việc cho lùi thời gian triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa mới không xác định thời hạn. Ảnh: QH

Đồng tình với nhiều đại biểu khác, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Long An) cho rằng: “Việc xin lùi thời gian áp dụng sách giáo khoa mới như đề xuất liệu có đủ thời gian để đảm bảo ngân sách để thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông mới hay không? Địa phương sẽ triển khai như thế nào nếu không cân đối được ngân sách cũng như không huy động được nguồn lực xã hội? Bởi địa phương đang rất bị động trong chương trình sách giáo khoa mới này.

Dự kiến năm 2019 – 2020 lớp 1 sẽ bắt đầu chương trình sách giáo khoa mới này. Đồng thời hội nghị trung ương lần thứ 6 Ban chấp hành TƯ Đảng đã thông qua Nghị quyết về đổi mới hệ thống quản lý và tổ chức nâng cao tăng cường hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy Chính phủ cần có thời gian để chỉ đạo thực hiện nghị quyết trong ngành giáo dục đồng bộ với chuẩn bị nguồn nhân lực cho thực hiện chương trình sách giáo khoa mới này. Vậy với thời gian 1 năm ngành giáo dục có đảm bảo đầy đủ về nhân lực đáp ứng cho chương trình sách giáo khoa mới này hay không?

Từ đó, đại biểu Mỹ Dung “đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa mới nhưng không quy định cứng thời gian lùi là 1 năm mà chỉ đồng ý cho lùi thời gian áp dụng tương tự như bộ luật hình sự năm 2015. Khi nào chính phủ chuẩn bị đầy đủ hoàn thiện thì báo cáo Quốc hội quyết định. Vì qua tờ trình cũng không xác định được cho lùi bao nhiêu lâu là phù hợp.

Nếu cứ cố chạy theo thời gian lộ trình, dù biết trước tính khả thi về thời gian để thực hiện điều kiện cần và đủ, nhất là điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chât, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới này thì lúc đó kết quả sẽ như thế nào?

Tất nhiên song song đó Chính phủ phải hết sức sâu sát, điều chỉnh rà soát các kế hoạch đề án của mình, đồng thời phải hết sức mạnh mẽ trong sự chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan khẩn trương trách nhiệm hơn, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 88 sau khi Quốc hội có nghị quyết cho lùi thời gian. Ngoài ra phải báo cáo kết quả cụ thể, minh bạch về tiến độ cho quốc hội.

Tôi nhấn mạnh giáo dục phổ thông có vai trò vô cùng quan trọng trong việc có đào tạo ra một nguồn lực tốt hay không cho một lực lượng làm chủ đất nước Việt Nam mai sau. Do đó đừng vì bất cứ áp lực nào mà lấy các em học sinh ra làm phép thử” – Đại biểu Mỹ Dung kết thúc ý kiến của mình.

ĐỨC THÀNH – XUÂN HẢI

Nguồn: Laodong

Thảo luận