Từ ngày 1/1/2018, 10 tội danh sau sẽ chịu phạt tiền mức tối đa hơn NỬA TỶ đồng thay vì ở tù

49

Hiện nay, Luật pháp nước ta đang được cập nhật lại qua từng ngày. Vì thế có những điều Luật mới mà các mẹ không biết. Thì sắp tới đây, những tội danh vốn có mức án là phạt tù thì sắp tới đây sẽ được thay bằng tội phạt tiền như tội làm nhục người khác, vô ý gây thương tích, xâm phạm quyền bình đẳng giới,…

Bộ luật Hình sự 2015 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 và một trong những điểm mới của bộ luật này đó là mở rộng hình phạt không áp dụng biện pháp giam giữ. Với 10 tội danh dưới đây, nếu có hành vi thuộc khoản 1 thì người phạm tội có thể sẽ được tòa án áp dụng hình phạt tiền.

Điều 155: Làm nhục người khác

Người nào có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian 3 năm.

Những người phạm tội có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn; với những người đang thi hành công vụ; với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình, hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi cho nạn nhân từ 11% trở lên, làm nạn nhân tự sát sẽ có mức án phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.

Điều 165: Xâm phạm quyền bình đẳng giới

binhdanggioihanhduyen_IDFS

Người nào vì lý do giới mà thực hiện những hành vi dưới bất kỳ hình thức nào để cản trở người khác tham gia vào các hoạt động trong các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã từng bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm thì sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.

Với các tội danh: lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội hai lần trở lên; đối với hai người trở lên. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 183: Tổ chức tảo hôn

Người nào có hành vi tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đủ tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm, thì sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.

Điều 197: Quảng cáo gian dối

Những người có hành vi quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội danh này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng và cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Điều 205: Lập quỹ trái phép

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập quỹ trái quy định của pháp luật và đã sử dụng quỹ đó gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Với các hành vi sau: dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát; để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác; gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 200 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng thì người phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Người phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ một tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Điều 231: Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

Người nào có hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn cố ý làm trái những quy định về việc phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100 đến dưới 300 triệu đồng thì sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.

Với những người phạm tội thuộc trường hợp: có tổ chức; từ hai lần trở lên; gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300 triệu đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sẽ có mức án phạt tiền sẽ từ 200 triệu đến một tỷ đồng hoặc án tù từ 1 đến 5 năm.

Điều 135: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Với những người có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương trên cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Với những người có hành vi phạm tội trong trường hợp: nếu có hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người thì sẽ bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Điều 136: Cố ý gây thương tích hoặc làm tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Người nào cố ý gây thương tích hoặc làm tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Những người có hành vi phạm tội với hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên sẽ bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Sẽ bị phạt tù từ 1 đến 3 năm nếu hành vi phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.

Điều 138: Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà có tỷ lệ làm tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì sẽ bị phạt cảnh cáo với số tiền từ 5 đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bi phạt tù từ ba tháng đến hai năm: với hai người trở lên mà tỷ lệ làm tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Những người phạm tội với hai nạn nhân trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên thì sẽ có mức phạt từ từ 1 đến 3 năm.

Điều 281: Vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông

20160718084036-3a

Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không mà có một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm: gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%.

– Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, quản lý để công trình giao thông không bảo đảm trạng thái an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông;

– Không khắc phục kịp thời đối với các công trình giao thông bị hư hỏng, đe dọa an toàn giao thông;

– Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn ngăn ngừa tai nạn khi công trình giao thông đã bị hư hại chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa;

– Không thường xuyên kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên các đoạn đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông;

– Không có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện hoặc được tin báo công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của mình bị hư hỏng;

– Không đặt hoặc đặt không đủ các tín hiệu phòng vệ theo quy định thi công, sửa chữa công trình giao thông;
– Không thu dọn, thanh thải các biển phòng vệ, rào chắn, phương tiện, các vật liệu khi thi công xong;

– Vi phạm khác về duy tu, bảo dưỡng, quản lý công trình giao thông.

Trường hợp gây tổn thương, tổn hại sức khỏe ở cao hơn hoặc gây thiệt hại nhiều hơn, mức phạt sẽ từ 6 tháng đến 15 năm tù.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Nguồn: Webtrethox`

Thảo luận